ABOUT US

Кои сме ние?

Компанијата ЕВРОСКОП е основана во 2004 г. Со својата посветеност во работата и квалитетот на производите прераснавме во една од водечките компании на индустриската филтрација.

Евроскоп на своите клиенти им обезбедува проектирање и изведба на проекти према сите важечки стандарди и еколошки нормативи по принципот "клуч на рака", или единствено испорака на опрема по барање на клиентот.

Посветени сме на постојано усовршување на нашиот инжењерски тим како би останале во чекор со брзиот технолошки развој, а сето тоа не доведе и до соработка со врвни компании за кои денеска сме и официјални застапници.

15 години Искуство

Со преку 15 години искуство и изведени проекти на територијата на Екс-Југославија и Албанија, ЕВРОСКОП ја продолжува својата мисија за почиста животна средина и посветла иднина на нашите идни генерации.