OFFICIAL BALKAN DEALER

Со својата посветеност во работата и квалитетот на производите прераснавме во една од водечките компании на индустриската филтрација.

ABOUT US

Повеќе околу нашата компанија

Компанијата ЕВРОСКОП е основана во 2004 г. Со својата посветеност во работата и квалитетот на производите прераснавме во една од водечките компании на индустриската филтрација.

Евроскоп на своите клиенти им обезбедува проектирање и изведба на проекти према сите важечки стандарди и еколошки нормативи по принципот “клуч на рака”, или единствено испорака на опрема по барање на клиентот.

CONTACT US