Евроскоп
Синоним за професионално решение на Вашите потреби

Одберете јазик:

DONALDSON - Compressed Air Filtration

CAP 1Металната, текстилната и печатарската индустрија… авто лимарските и машинските сервиси… болници и лаборатории… Сите користат компресори, а Доналдсон обезбедува филтерски елементи за тие да бидат во одлична кондиција и да работат!

Доналдсон произведува комплетни системи за филтрација и сепарација за системите за компримиран воздух. Нашата технологија го опфаќа делот на системи и елементи за филтрација и сепарација на компримиран воздух, гасови и течности од компресорската соба до сите точки на користење во фабриката. Производите се дизајнирани и произведени да постигнат оптимални перформанси, а нашите проектанти се лидери во развивањето на нови производи од концепт во реалност.